img6

[ جامعه مجازی دلنما ]

+ خبرهای خوبی در راه است (:

درباره ما

جرقه ی راه اندازی مجدد دل ـنما در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1392 به دنبال حس و حالی غریب زده شد و با عنایت ایزد و لطف دوستان عزیز جامعه ای در بی کران دنیای مجازی بنیان نهادیم که محفلی شود گرم و صمیمی، مجمع دوستیابی و همدردی برپايه نيازهای امروزی جوانان ایران زمین ..
از ديگر اهداف دلنما معرفی امکانات و قابليت های موجود و انطباق آنها با مشکلات و نيازهای مطرح ايرانيان می باشد تا از اين رهگذر با اقل هزينه ممکن، خدمات و اطلاعات درخواستی در اختيار متقاضيان قرار گرفته و موجبات افزايش بهره وری را در سطح اجتماع فراهم نمايد ...

نام دل ـنما برگرفته از تابع عاشق (رابطه عشق و ریاضی) می باشد !
اکثر شما احتمالا با دستگاه مختصات دکارتی آشنا هستید، در این دستگاه مختصات هر نقطه توسط دو عدد یعنی طول و عرض آن نقطه مشخص می شود. در مقابل دستگاه مختصات دکارتی، دستگاه مختصات قطبی وجود دارد که در آن مختصات هر نقطه توسط یک شعاع و یک زاویه مشخص می شود ؛
شکل خاص این منحنی باعث شده تا به تابع دلنما یا کاردیوئید مشهور شود .

دلنما در نهایت با افتخار میزبان بیش از 3000 کاربر فعال با 98000 استاتوس، 200000 نظر و 25000 تصویر و هزاران هزار بلاگ، مقاله، بحث جذاب و ... و همچنین جلودار ابتکار و خلق امکانات جذاب در جهت رفاه کاربران و بهترین مدیریت و همچنین ثبت در لیست 15 جامعه مجازی اول ایران در آخرین دوره فعالیت خود بوده که متاسفانه عواملی موجب ایجاد اختلال در ادامه فعالیت دلنما شده و سرانجام دلنما بسته شد !


.. بار دیگر اما با هدفی کوچکتر، دلنما با عنوان "دلنمای جدید" در مهرماه 93 فعالیت خود را از سر گرفت !

:: با افتخار؛ میزبانی و پشتیبانی توسط تتراهاست.

+ آینده ازآن ماست :)

جامعه مجازی دلنما

w